نام کتاب: زندگی نامه سیاسی شهید رجایی

تالیف: راعی گلوجه، سجاد

معرفی کوتاه: این کتاب زندگی نامه ی سیاسی شهید محمدعلی رجایی بعنوان یکی از مؤثرترین رجال صدر اول انقلاب اسلامی می باشد

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی , (شکوه بهمن)


شنبه نوزدهم 11 1387
X